fbpx

O projekcie i autorach

500 mil – to dokładnie 804 kilometry i 672 metry. Czy to dużo czy mało? Coś, co dla jednego rowerzysty będzie życiowym osiągnięciem dla drugiego jest tylko pojedynczym etapem w znacznie większej podróży. Tylko czy to ma jakiekolwiek znaczenie? 500 mil przejechane po najbliższej okolicy może być równie fascynujące jak taka sama podróż gdzieś w odległym kraju. Naprawdę liczy się tylko to, co w sobie zabierasz w podróż oraz z czym z niej powracasz

Przygoda jest zawsze – szlak jest wszędzie.

Wojtek bez hamaka nie rusza się prawie nigdzie.

Wojtek – zapalony rowerzysta zarażony od dziecka miłością do wody, biwakowania oraz jak najbliższego obcowania z przyrodą. Odwieczny foto-turysta (również w swoim mieście – Poznań). Zaprzysięgły miłośnik mikro-podróży oraz turystyki krajowej. Ciągle przedkłada przeżywanie chwil nad ich rejestrowaniem czego żałuje kiedy przychodzi czas pisania. Pewniej czuje się na ziemi lub wodzie i niechętnie wsiada do samolotu. Trochę geek, trochę gadżeciarz… W zasadzie „trochę” wszystkiego czego się da trochę. Można go także odwiedzać na jachowski.pl.

Ewa na lądowisku Keekorok w Masai Mara tuż przed lotem.

Ewa – jej domeną są podóże dalekie, w które wyrusza często i chętnie niemal zawsze z aparatem w dłoni i wiecznym głodem nowych miejsc, obrazów, oraz smaków. Wiele razy w swoim życiu zmieniała adres (włącznie z krajem) jej zdolność do szybkich przeprowadzek najprawdopodobniej zostanie kiedyś opisana w formie metody osiedleńczej i nazwana jej imieniem. Zawsze gotowa do podróży przeważnie w wariancie jeszcze-nie-rozpakowana-już-prawie-spakowana. Lista odwiedzonych przez nią miejsc jest naprawdę imponująca. Warto śledzić jej instagramowy profil @szymanky_travels

Postanowiliśmy połączyć siły i stworzyć miejsce na podróże małe i duże, na zdjęciowe i filmowe wspomnienia, na porady, recenzje, opisy i refleksje. Dodatkowo swoje miejsce znalazł tutaj projekt „Poznań – Portret Miasta”, który Wojtek zaczął w 2015 roku. Może będzie chaotycznie, może będzie nieregularnie ale szczerze, z serca i własnych doświadczeń. Na naszej drodze spotykamy wspaniałych ludzi, którzy na wiele sposobów dokładają się do powstawania 500miles. Niektórych znajdziecie w zakładce NASI PRZYJACIELE.

Jeśli chcesz do nas napisać (również w temacie współpracy)

Dlaczego 500 mil? Oto jeden z powodów:

500 miles – exactly 804 km and 672 meters. A lot? Something that’s a lifetime achievement for one biker can be just a single stage in the much longer trip for the other. Bu does it really matter? 500 miles traveled in the neighborhood can be as fascinating as in other country. What really counts is what you take on trip inside you and what you’re getting back with.

Adventure always, trail everywhere.

Who?

Bez hamaka ani rusz
Wojtek nearly doesn’t go anywhere without a hammock.

Wojtek – bicycle freak affecte sinc his childhood with love for watersports, camping and close contact with nature. Avid foto tourist in his own city (Poznań). Sworn micro- and domestic travel lover. More confident feel on the ground or on the water than in air (that’s why he rarely and unwillingly get onto the airplane). Bit of a geek, a little bit of a gadget freak… Actually he’s like a Swiss army knife – a little bit of everything.

Ewa on the Keekorok airstrip in Masai Mara.

Ewa – her thing are long-distance trips, for which she goes often and willingly, almost always with a camera in hand and the eternal hunger of new places, images and flavors. Many times in her life she changed address (including countries), her ability for quick house moving is likely to be once described as a unique method of settlement and be called by her name. Always willing to travel, most of the time in the state not-yet-unpacked-almost-packed. The list of places she visited is really impressive.

We decided to gather our forces and make a place for our big and small trips and travels, for our photos and videos and for our memories, for tests and tips, reviews, descriptions and reflections. In addition, It a new web home for the project „Poznan – Portrait of a City”, which Wojtek began in 2015. It’s probably going to be chaotic, it may be irregular but it will be honest place built from the heart and own experience.

If you want to write to us – CLICK HERE

Why 500 miles?

This is one of many reasons…